Khẩu trang giấy

Khẩu trang giấy được sản xuất và đóng gói trong môi trường phòng sạch, không bụi. Cấp phòng sạch: 100-10000

Áp dụng cho ngành công nghiệp,  chế biến thực phẩm, dược phẩm, phòng thí nghiệm

Sản Phẩm Liên Quan