BỘ BÌNH THUỶ TINH VÀ LY IN LOGO 1

– Bộ gồm: 1 bình thuỷ tinh 1L7, và 4 ly nhỏ

– In logo theo yêu cầu

 

Sản Phẩm Liên Quan