Ống và nắp bơm keo

Nắp ống chích keo

Giá: Liên Hệ

Ống bơm keo các loại

Giá: Liên Hệ